TIN TỨC

LỊCH TRỰC TOÀN VIỆN

 

Chi Tiết

Hướng dẫn phòng chống bệnh viên đường hô hấp do virus corona (nCoV) 

Chi Tiết

TRUNG TÂM Y TẾ AN KHÊ 

Tại sao lại chọn chúng tôi?

Các Hoạt động của bệnh viện

đội ngũ bác sỹ

CHUYÊN MÔN CAO – THÂN THIỆN – NHIỆT TÌNH – UY TÍN

Phạm Ngọc Hường
bác sĩ chuyên khoa I

Hồ Khắc Nhẫn
Bác sĩ chuyên khoa I

Trần Thành
Thạc Sĩ. Bác sĩ

Hồ Văn Định
Bác sĩ chính

Lại Trung Lương
bác sĩ

Phan Thị Như Uyên
bác sĩ chuyên khoa i

Dương Thái Hồng
bác sĩ chuyên khoa i

Đặng Diễm Hương
bac sĩ chuyên khoa i